EĞİTİMİN ADI:0-36 Ay  Çocuk Bakımı Sertifika Programı
EĞİTİM BAŞLANGIÇ-BİTİŞ TARİHİ:—-
EĞİTİM ÜCRETİ:— TL(KDV Dahil)
EĞİTİM TÜRÜ:Canlı dersler ile desteklenen videolu eğitim
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:SAĞLIK ALANI
-Anne ve Çocuk SAĞLIĞI (PRENATAL/POSTNATAL)
Beslenme
-Besin Grupları
-Gebelik ve Emzirme Döneminde Beslenme
-Özel Durumlarda Beslenme
-Gelişim Dönemleri (0-36 Ay)
– Fiziksel Gelişim
-Motor Gelişim
-Bilişsel Gelişim
-Aşı Takvimi
-Çocukluk Dönemi Hastalıkları
-İlk Yardımın Temel Uygulamaları
-Temel Yaşam Desteği
-Çocukluk Çağında Karşılaşabilecek Tehlikeler ve İlk Yardım
SOSYOPSİKOLOJİK ALAN
-0-36 ay bilişsel gelişim ve dil gelişimi
-0-36 ay sosyal-duygusal gelişim
-Çocuk ruh sağlığı 
* Bağlanma
*Bakım verenlerin rolü
* Uyaran eksikliği
* Yaygın gelişimsel bozukluk
*İhmal-istismar ve özel bölge eğitimi
-Çocukla doğru iletişim
-Olumlu davranış geliştirme ve sınır koyma
-Özbakım becerileri geliştirme
* Tuvalet eğitimi
* Beslenme alışkanlığı ve temizlik
 EĞİTSEL ALAN
-Ev ve okul faaliyetlerinde verimi arttırmanın yolları   
-Evde çocukla yapılabilecek etkinlikler / aktiviteler  
-Çocuğa uygun etkinlikler hazırlama / planlama  
-Çocuk edebiyatı önemi (hikâye, masallar)
-Hikaye – masal seçiminin önemi 
-Evde oyun etkinlikleri  
-Öğretim yöntemleri 
-Çocuğun eğitiminde aile katılımı 
EĞİTİMİN AMACI:Bu eğitimin amacı, Sosyal Güvenlik Kurumu işbirliği ile çalışan annelere eğitimli bakıcı desteği sağlamak üzere sertifikalı eğitimciler yetiştirmektir. 
EĞİTİMİN KAZANIMI:Eğitim sonunda katılımcılar; çocuğun gelişimi ve sağlığı, sosyal ve psikolojik alanlarda gelişimi,  eğitsel temel kazanımlar ve materyal tasarımı gibi konularda; yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme ve işbirliği gibi 21. yüzyıl bireylerinin sahip olması beklenen becerileri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bu eğitim ile 0-36 ay çocukların, eğitsel, psikolojik ve sağlık açılarından gelişimlerini destekleme konularında yeterlilik kazanacaklardır. Bu eğitim ile okul öncesi çocuklara katacağı kazanımlar hakkında farkındalık, bilgi ve vizyon kazanacaklardır. Nitelikli eğitsel ve psikolojik desteklerle çocukların hayatına dahil olacaklardır. Ayrıca katılımcılar, kendilerine referans olabilecek başarı sertifikası ile İş-Kur desteği ile ihtiyaç duyan ailelere hizmet verebileceklerdir.
HEDEF KİTLE:Her branştan öğretmen adayları, her bölümden üniversite öğrencileri, anne-babalar; çocuğun eğitimine ve yetiştirilmesine ilgi duyan herkes bu eğitime katılabilir.
DEĞERLENDİRME:Eğitim sonunda katılımcılara sınav uygulanacaktır. Sınavdan başarılı olan katılımcılar eğitimin sertifikasını almaya hak kazanacaklardır.
VERİLECEK BELGE VEYA SERTİFİKANIN ADI:Sınavdan 60 puan ve üstü alan katılımcılar eğitimin sertifikasını almaya hak kazanacaklardır. 
DOKÜMAN:Eğitim dokümanları; video ve ders notlarından (pdf, ppt, uygulama verileri) oluşmaktadır.