EĞİTİMİN ADI:

Eğiticinin Eğitimi

EĞİTİMİN TÜRÜ:

Videolu eğitim

EĞİTİMİN SÜRESİ:

19 ders videolu eğitim

EĞİTİMİN TARİHİ:

23/11/2020 – 04/01/2021

EĞİTİMİN ÜCRETİ:

–TL.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

Erişkin Eğitimi
Etkili Sunum Teknikleri
Araştırma Tipleri
Eğitimde Teknolojinin Kullanımı
Etkili Sunum Teknikleri ve Slayt Hazırlama Teknikleri
Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
Grup Dinamikleri
Ders Eğitiminde Ölçme Değerlendirme
Ders Eğitim Planlama

 

Sunum Yöntemleri
Altı Şapkalı Düşünme Tekniği
Beyin Fırtınası
Pareto Analizi
Balık Kılçığı Tekniği
İletişim Becerileri ve Beden Dili
Ekip Çalışması
Olumlu Eğitim Atmosferi

EĞİTİMİN AMACI:

Katılımcılara eğitimdeki temel kavram ve ilkelerin öğretilerek, eğitimcilik becerisinin kazandırılması, grup ve bire bir öğretim yöntemlerinin öğretilmesi, etkili sunum teknikleri ve yetişkin eğitimindeki temel ilkelerin açıklanması, eğitim planlaması ve öğretim yöntem tekniklerinin açıklanarak eğitimcilik niteliklerinin geliştirilmesi bu eğitimin amacıdır.

EĞİTİMİN KAZANIMI:

·        Yetişkin eğitiminin temel ilkelerinin öğrenilmesi

·        Yetişkin eğitiminde öğrenme modellerinin kavranması

·        •Etkin bir eğitim programı içeriği ve görsel malzemelerin tasarlanması

·        Eğitim içeriği ve sunumunun hazırlanarak, etkili sunuşlar yapılması

·        Zor katılımcıları yönetilebilmesi

·        Grup çalışması ve bire bir öğretim tekniklerinin öğrenilmesi

·        Olumlu eğitim atmosferinin oluşturulabilmesi

·        Beden dili ve etkili iletişim becerilerinin kazanılması

 

HEDEF KİTLE:

  • Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinde kullanmak isteyen öğretim üyeleri
  • Topluluk önünde sunum yapan, eğitim veren bireylerden işini daha profesyonel yapmak isteyenler,
  • Uzun yıllar eğitimci olmasına rağmen yeniliklere ve değişimlere ayak uydurmak isteyenler,
  • Çalıştığı kurumlarda, kurum içi eğitimi görevini yüklenecek kişiler, Serbest Eğitmen olarak görev yapan veya yapmak isteyenler
  • Eğitmenlik ve sunum becerilerini geliştirmek isteyen her düzeydeki profesyoneller
  • Değişimlere ayak uydurmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık eğitimciler
  • Kurumlarında insan kaynakları, eğitim ve gelişim birimlerinde görev yapanlar.

DEĞERLENDİRME:

Eğitim sonunda katılımcılara sınav uygulanacaktır. Sınavdan başarılı olan katılımcılar eğitimin sertifikasını almaya hak kazanacaklardır.

VERİLECEK BELGE VEYA SERTİFİKANIN ADI:

Sınavdan 55 puan ve üstü alan katılımcılar eğitimin sertifikasını almaya hak kazanacaklardır.

DOKÜMAN:

Eğitim dokümanları; video dan oluşmaktadır.