Bilgi toplumuna geçtiğimiz bu dönemde bir kurumun ayakta kalabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi tamamen insana yaptığı yatırımla mümkündür. Günümüzün başarılı kurumları için rakipleri arasında öne çıkabilmenin, uzun süre ve karlı yaşayabilmenin en önemli koşulu “kalite“ üretimi ve bu kaliteyi üreten ve sürdüren nitelikli “insan gücü” nü yakalamaktır. Kurumsal yapıya sahip gelişime yön vererek kurumları güçlendirmek ve böylelikle özellikle kriz dönemlerindeki hassas yapılarını ortadan kaldırmak amacıyla üniversiteler ve kurumlar sık sık bir araya gelmektedir.

T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Okulumuzun değerli öğretim elemanlarının bilgi birikimi ve deneyiminden yararlanarak Uzaktan Eğitim Sertifika Programlarından oluşacak eğitim yelpazesi ile kurumsal alanda gelişime katkı sağlamaya çalışmaktadır.

Kurumsal eğitim programlarımız ile, Okulumuzdaki öğretim elemanlarımızın danışmanlığında hazırlanan ve kurumların mevcut gereksinimlerini karşılamayı ve gelecekteki olası gereksinimlerini öngörmeyi amaçlayarak, kurumlara destek olmayı hedeflemekteyiz. Bütün eğitim programlarımız, araştırma-geliştirme ve danışmanlık faaliyetlerimiz kurumların özel gereksinim ve ilgilerine göre kurumlara özel yapılandırılabilmektedir.

İŞUZEM, kurumsal anlamda kendini geliştirmeyi amaçlayan kurumlara yönelik çözüm önerileri ve eğitim fırsatları geliştirmeye çalışmaktadır. Etkili zaman yönetiminin büyük önem taşıdığı günümüzde Merkezimiz kurumlara özel, kurumsal alanda kullanılabilecek eğitim programları düzenlemektedir. Kurumların kendi yapısına uygun gereksinimlerine yönelik yeniden düzenlenebilen mevcut eğitim programlarımız dışında talep edilen her türlü eğitim programı için Merkezimiz kısa zamanda çözüm üretme yetisine sahiptir.
Kurumlara yönelik kurumsal alanda kullanılabilecek eğitim programlarımızın bazıları aşağıda sunulmaktadır.