KATILIMCI ADIPUANIDURUMUİKİNCİ SINAV HAKKI
ÇAĞ… SE… IŞ…                              100BAŞARILI
ES… K…70BAŞARILI
ED. N… ÖZC…                                                   75BAŞARILI
AYŞ… KU… KA….                                                 75BAŞARILI
CA… DE…                              80BAŞARILI
BE… SE… ÖZ…75BAŞARILI
SÜM….. GÜL…100BAŞARILI
HEL…. KA…75BAŞARILI
DA…. Çİ….60BAŞARILI
RAZ…. AY…..80BAŞARILI
YASE….GÖK…80BAŞARILI
AR… KE…80BAŞARILI
BA… Fİ….95BAŞARILI
DİL….  KOL….50BAŞARISIZVAR
BÜ…. GÜ…50BAŞARISIZVAR
İLK… KARA….SINAVA GİRMEDİVAR
DİD… HA…SINAVA GİRMEDİVAR