KATILIMCI ADIPUANIDURUMUİKİNCİ SINAV HAKKI
DE*** BU***70BAŞARILI
ZEY**** K***70BAŞARILI
ÖZ*** KI***80BAŞARILI
HAL**** KAR***                                    80BAŞARILI
ZE*** BE**R                                                       80BAŞARILI
İLK** MA***                                70BAŞARILI