EĞİTİMİN ADI:

Okulöncesi Robotik kodlama Eğiticinin Eğitimi

EĞİTİMİN TÜRÜ:

Canlı dersler ile desteklenen videolu eğitim

EĞİTİMİN SÜRESİ:

6 ders videolu + 2 ders online

EĞİTİMİN TARİHİ:

16/11/2020 – 21/12/2020

EĞİTİMİN ÜCRETİ:

–TL.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • Eğitime Giriş ve Temel Kavramlar
 • Eğitimde Materyal Tasarımı
  • Eğitimde İçerik Hazırlama
  • Eğitimde STEM Yaklaşımı
 • Bilgisayar- Program- Kod- İşletim sistemi Nedir ve Blok Tabanlı Kodlama Programlarına Giriş
 • Algoritma Kavramı
 • Bilgisayarsız Etkinlikler
  • Grafik Dikte Çalışmaları ve Örnekler
 • Robot, Robotik, Robotik Kodlama Nedir? Eğitimde Robotik ve Kodlama ve Okulöncesi Çocuklar için Robotik Kodlama Programlarına Genel Bakış
  • Robotik Kodlama Programlarının incelenmesi
  • Robotik Kodlama Programlarında örnek çalışmaların yapılması

 

EĞİTİMİN AMACI:

Bu eğitimin amacı, eğitmenlerin ve ilgili ebeveynlerin çağımızın ve geleceğin popüler alanı olan kodlama ve robotik bilginin okul öncesi çocuklara aktarılmasında ihtiyaç duyacakları alt yapıyı kazanmalarını sağlamak. Bu eğitim ile kodlama ve robotik eğitimin eğiticiler ve ebeveynler tarafından okul öncesi çocukların seviyelerine uygun şekilde kazandırılmasının sağlanması hedeflenmektedir.

EĞİTİMİN KAZANIMI:

·        Eğitim içeriği hazırlama ve materyal tasarımı becerisinin kazanılması

·        Algoritmik düşünme ve probleme çözüm odaklı yaklaşım

·        Grup çalışması gerçekleştirebilme

·        İşbirlikçi yaklaşım

·        21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak çağın becerilerinin okul öncesi çocuklara kazandırılmasında etkin rol oynama

·        Çağın gereksinimlerine karşı artan farkındalık sayesinde vizyonu geniş çocukların yetiştirilmesine katkı sağlanması.

HEDEF KİTLE:

Her branştan eğitmenler, öğretmen adayları, çocuk üniversite öğrencileri, ebeveynler ve robotik-kodlama alanına ilgi duyan herkes bu eğitime katılabilir

 

DEĞERLENDİRME:

Eğitim sonunda katılımcılardan proje talep edilecektir. Projesi başarılı olan katılımcılar eğitimin sertifikasını almaya hak kazanacaklardır.

DOKÜMAN:

Eğitim dokümanları; video ve ders notlarından (pdf, ppt, uygulama verileri) oluşmaktadır.