Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu bünyesinde sertifika programları ve uzaktan eğitim hizmetleri vermek üzere kurulmuş bir uygulama ve araştırma merkezidir. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulduğu günden bu yana online platforma düzenlediği
kurumsal eğitimler, genel katılıma açık programlar, mesleki eğitimler olmak üzere çeşitli alanlara yönelik eğitim programları gerçekleştirmektedir. Profesyonel ve güçlü eğitmen kadrosu ile eğitim programlarını birey ve kurumların hem iş hem de kişisel yaşamlarına güçlü katkılar sunacak şekilde tasarlamaktadır. Bu eğitimler aracılığıyla merkezimiz, bilgiyi topluma iletmek ve sektörlerde uzman kişilerin çalışmasına aracı olmayı hedeflemektedir.

Merkezimiz; düzenlediği eğitim programları çerçevesinde 560.020 üzerinde katılımcıya sertifikalı eğitimler düzenlemiş olup programları başarıyla tamamlayan tüm katılımcılara E- Devlet sisteminde sorgulanabilen, Yüksekokul onaylı Eğitim Sertifikası verilmektedir.

Vizyonumuz
T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksek Okulu Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi; çağdaş bilgi ve iletişim yöntemleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretim teknolojileri kullanılarak yapılan kuramsal ve uygulamalı eğitim süreçlerini destekleyerek bilginin paylaşılmasına katkı sağlamak, bireylere eğitim için fırsat eşitliği sunmak, eğitimde
fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik yaklaşım ve çözüm önerileri geliştirmek ve bu yönde politikaların belirlenmesinde öncü olmak, görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim modelleriyle daha geniş kesimlere eğitim verilmeyi sağlamaktır.
Misyonumuz
Kendisinin ve mesleğinin toplumsal, eğitimsel gelişmedeki yerini, rolünü kavramış, mesleki yeterlilik ve etik sorumluluk kazanmış; toplumun gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla, ihtiyaç duyulan alanlarda, uzaktan eğitim aracılığıyla eğitim, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak gelişen teknolojiyi kullanan, kaliteli, güncel ve yenilikçi, yaşam boyu eğitim programları hazırlamak, geliştirmek ve ulusal ve uluslararası düzeyde iş dünyası ile yüksekokul arasında bir köprü oluşturmaktır.